Friday, March 29, 2013

Undangan Terbuka Sidang Istimewa MPM KM IPB=========================================================================
Nomor             : 017/A.1/MPM KM IPB/III/2013                                               28 Maret 2013
Lampiran         : -
Perihal             : Undangan Terbuka

Yth.                                             
Rekan – rekan mahasiswa Aktif IPB
Di Bogor

Dengan hormat,
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan-Nya.

Sehubungan dengan diperlukannya pengesahan beberapa aturan KM IPB melalui penetapan MPM KM IPB, kami mengundang rekan – rekan mahasiswa aktif IPB untuk hadir dalam Sidang Istimewa MPM KM IPB pada:
hari, tanggal    : Senin, 1 April 2013
            waktu             : Pukul 19.00 WIB s.d. 20.50 WIB
            tempat            : RK. Pinus 2 Faperta IPB
            agenda           : Penetapan Hasil Verifikasi UKM 2013
                                   Penetapan GBHK BEM KM IPB Periode 2012/2013
                                   Penetapan SOP Adminkeu LK KM IPB Periode 2012/2013.

Mengingat pentingnya bahasan pada Sidang Istimewa ini, dimohon kesediaan rekan-rekan untuk hadir tepat pada waktu yang telah ditentukan.
           
Demikian surat Undangan  ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Sekretaris Jenderal
MPM KM IPB Periode 2012/2013
                                             

TTD


Muh. Dimas Arifin
                                                             NIM. G24090009

=======================================================================

File dalam PDF dapat diunduh di sini 

=======================================================================

No comments:

Post a Comment