Thursday, November 14, 2013

Undangan Terbuka Sidang Istimewa MPM KM IPB 17 November 2013

Draft Amandemen Pertama dapat diunduh di tautan http://bit.ly/draftamandemen1

Nomor             : 058/A.1/MPM KM IPB/XI/2013                                             13 November 2013
Lampiran         : -
Perihal             : Undangan
                                                    
Yth.                                              
Rekan-rekan Mahasiswa Aktif IPB
Institut Pertanian Bogor
Di Bogor

Dengan hormat,
          Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan-Nya.
          Sehubungan dengan akan diadakannya Sidang Istimewa MPM KM IPB Periode 2012/2013 dengan agenda pembahasan dan penetapan Draft Amandemen Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011, kami selaku panitia pelaksana bermaksud mengundang Saudara untuk hadir dan berpartisipasi dalam Sidang Istimewa tersebut yang akan diselenggarakan pada:
          hari, tanggal                   : Minggu, 17 November 2013
          waktu                             : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
          tempat                            : RK. Pinus 2 Faperta, IPB Dramaga
          Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasi Saudara kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami,
Sekretaris Jenderal MPM KM IPB
                                             

TTDMuh. Dimas Arifin
                                                                       NIM. G24090009

No comments:

Post a Comment